Az épületről

Az épület Kasselik Fidéltől származó 1812-es engedélyezési tervsorozata szerencsére fennmaradt. A ház e tervek alapján épült fel, homlokzatában kisebb, alaprajzában viszont lényegesebb eltérésekkel, s már eredetileg is három emeletesre, ellentétben a házban közszájon forgó hagyománnyal, amely szerint a III. emeletet utólag építették rá.

Az Október 6. utca 22. számú ház későbbi tulajdonosának családjában élő hagyomány szerint mindkét épület kaszárnyának, illetve tiszti szállásnak épült.

Az Október 6. utca 22. szám földszintjére három nagy kocsiszín, pincéjébe pedig lóistálló volt tervezve. Sok kisebb-nagyobb átalakítás után, 1933-34-ben Gold Lujza háztulajdonos megbízásából az egész épületben nagy tatarozást és modernizálást végeztek, többhelyütt födémcserével, s a felvonó is ekkor készült el, majd az 1971-78-as felújítás mind alaprajzilag, mind a belső kiképzés szempontjából erősen megváltoztatta az épület belső arculatát.

1960-as állapotában nagyon kopott, sok lakás korszerűtlen volt, s felmerült a lebontás kérdése is. 1967-ben Makray Sándor építészmérnök készítette el az épület teljes felmérését, majd ugyanő a kiviteli terveket is. Eszerint helyreállították a külső homlokzatokat, amely főként a földszinti architektúra eredeti klasszicista félköríves nyílásainak és a felület kiképzésének visszaállítását eredményezte.

A Tervezőről


Kasselik Fidél 1760 körül született az ausztriai Waidhofenben, s az 1790-es években költözött Pestre, s alapított itt építészdinasztiát. A pesti polgárjogot 1795-ben kapta meg.

A későbarokk tanultságú mester fokozatosan váltott át a klasszicizmus stílusára. Főbb pesti munkái: a terézvárosi plébániatemplom, a józsefvárosi plébániatemplom főhomlokzata, valamint pesti paloták:
Gruber-ház, Festetich-ház, Splényi-ház. Ugyancsak az Ürményiek számára építette a verebi kastélyukat 1812-15 között. 1830. május 26-án halt meg Pesten.